Deltagardriven design av nya odlingssystem för ekologisk odling av soja och lupin

Senast ändrad: 23 februari 2024

I detta projekt utvecklar jordbrukare och forskare tillsammans odlingssystem för sojabönor och lupiner och bedömer deras ekonomiska, ekologiska och sociala hållbarhet enligt IFOAM:s principer för ekologiskt jordbruk.

Projektledare: Alexander Menegat

Finansiär: Ekhagastiftelsen

Projektets webbsida

Relaterade sidor: