Ekologiska produktionssystem för baljväxter med reducerad jordbearbetning genom användning av mellangrödor för ogräsbekämpning

Senast ändrad: 23 februari 2024

Syftet med detta forskningsprojekt är utveckling, testning och spridning av ogräsbekämpningsstrategier för baljväxtproduktion med reducerad jordbearbetning. Detta kommer att uppnås genom strategisk användning av mellangrödans biologiska egenskaper som underlättar markkvävehantering och ogräsundertryckning.

Projektledare: Alexander Menegat

Finansiär: SLU EkoForsk

Relaterade sidor: