BLANDSKAP - Hållbar livsmedelsproduktion och biologisk mångfald med betande djur

Senast ändrad: 06 maj 2024

Projektet består av ett experiment på landskapsnivå för att undersöka hur djur kan integreras i odlingssystem för bästa möjliga nytta.

Landskapsexperimentet är ett världsunikt projekt som fokuserar på återintegrering av växtodling och betesdjur i samma odlingslandskap.

Resultaten ska bidra till utvecklingen av en hållbar produktion av grödor, mjölk och kött på ett sätt som främjar både biologisk mångfald i odlingslandskapet, åkermarkens bördighet, en attraktiv miljö för dem som vistas i landskapet och ett lantbruk med god beredskap.

Projektet är finansierat av Familjen Kamprads stiftelse.

Läs mer om projektet på webben hos institutionen för tillämpad husdjusvetenskap och välfärd.

Relaterade sidor: