Hållbara odlingssystem utan glyfosat

Senast ändrad: 23 februari 2024

Syftet med detta forskningsprojekt är att utforma, testa och utvärdera glyfosatfria odlingssystem. För detta etablerade vi fältexperiment med olika odlingssystem som sträcker sig från nuvarande praxis till reducerade och no-till-system med minskat beroende av herbicider och ett totalt övergivande av glyfosat.

Projektledare: Alexander Menegat

Finansiär: Stiftelsen lantbruksforskning

Webbsida för projektet 

Relaterade sidor: