Historiska sädesslag i framtidens mat

Senast ändrad: 23 februari 2024

I ett sexårigt projekt undersöks gamla spannmålssorter av forskare från SLU, Högskolan Kristianstad och representanter från branschen. Syftet är att undersöka hur de gamla sorterna kan bidra till hållbar matproduktion.

I vår del av projektet är fokus på lantbrukarnas nytta av lantsorter av vete och råg.

Läs mer på projektets hemsida

Anslagsgivare: Formas

Relaterade sidor: