Hur multifunktionalitet i jordbruksekosystem beror på mångfald och succession av grödor

Senast ändrad: 23 februari 2024

Vi bedömer multifunktionalitet längs två ekologiska gradienter: grödans mångfald och successionsstadium (definierat av störning, t.ex. jordbearbetning, årlig och / eller flerårig beskärning). Med utgångspunkt från ekosystem och samhällsekologi etablerar vi ett multifunktionellt ramverk för hur dynamiska ekosystemtjänster kopplas över och under marken i agroekosystemet.

Kontakt: Alexander Menegat, medsökande

Finansiär: Formas

Relaterade sidor: