Långsiktig utvärdering av agroekosystemets funktion längs en diversifieringsgradient för odlingssystem

Senast ändrad: 23 februari 2024

I detta långliggande försök undersöker vi effekten av diversifierade odlingssystem på agroekosystemets funktion. För närvarande är huvudfokus på markhälsoaspekter, utveckling av ogräsfröbank och agronomisk prestanda.

Projektledare: Alexander Menegat

Finansiär: fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap

Relaterade sidor: