Lantbrukardriven utveckling av ekonomiskt och ekologiskt hållbara ogräsbekämpningsstrategier mot renkavle

Senast ändrad: 23 februari 2024

Med hjälp av deltagande forskning utvecklar jordbrukare, rådgivare och forskare strategier mot renkavle. Det är vår vision att kombinera kunskap från forskning och utveckling med testning på gården och nya metoder för multikriteriebedömning och kunskapsspridning.

Projektledare: Alexander Menegat

Finansiär: Stiftelsen lantbruksforskning

Projektets webbsida

Relaterade sidor: