SUSWECO – Hållbar ogräskontroll i spannmål

Senast ändrad: 23 februari 2024

Projektet utvecklar och utvärderar metoder för att reglera mängden fleråriga ogräs utan bekämpningsmedel och tung jordbearbetning.

Den svenska delen av projektet ansvarar för uppgiften att undersöka ett system där perenna ogräs underjordiska delar skärs av med hjälp av en rotskärare (Kverneland Group) och att ettåriga ogräs regleras med ytlig bearbetning och konkurrens av huvudgröda och samodlad servicegröda. Experiment genomförs på SLU Lövsta fältforskningsstation.

Samarbetspartners: The Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO) (koordinator), NIBIO – Norsk Institutt for Bioøkonomi, RISE, Research Institutes of Sweden AB, Kverneland Group Operations Norway AS, MYHRES Maskinomsetning AS, FELLESKJØPET, Inland Norway University of Applied Sciences.

Anslagsgivare: Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA), Kverneland Group Operations Norway AS, Myhres maskinomsetning AS och Felleskjøpet.

Om projektet på anslagsgivares hemsida 

Mer om projektet på RISE:s hemsida

Relaterade sidor: