Tre rader

Senast ändrad: 04 juni 2024
logotup som säger co-funded by the EU.

Projektet handlar om att utveckla ett odlingssystem för spannmålsodling med flerårig servicegröda där en robot genomför alla odlingsåtgärder utom skörden. Experimenten genomförs på SLU Lövsta fältforskningsstation och Bona Egendom.

Kontaktperson: Göran Bergkvist

Samarbetspartners: Mats Andersson (Mapro Systems AB), Adam Giertta (Bona Egendom), Per Ståhl (Hushållningssällskapet Östergötland), David Bauner (Archaea), Gunnar Larsson (SLU, Energi och Teknik)

Anslagsgivare: EIP-agri

Om projektet i anslagsgivarens databas

Mer om projektet i en artikel från Landsbygdsnätverket

Mer om projektet på Archaeas webb

Relaterade sidor: