Skattning av tillväxt och kvalitet hos ensilagemajs med hjälp av modeller och spektroskopi

Senast ändrad: 26 januari 2023
Majskolv som hänger på en majsplanta. Foto.

Syftet med detta projekt är att använda modellering baserad på ekofysiologiska parametrar för att skatta agronomiska egenskaper och kvalitetsvariabler hos ensilagemajs under svenska förhållanden.

Lär mer om projektet på den engelska sidan.


Kontaktinformation

Mårten Hetta, Forskare
Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU
marten.hetta@slu.se, 090-786 8747, 070-589 83 55