SITES spectral

Senast ändrad: 14 september 2023
En logotyp för SITES spectral. Illustration.

Mätningar inom SITES Spectral görs i syfte att fånga säsongs- och mellanårsvariationer i förhållanden till vegetationen. Insamlad data är relevant för undersökningar av en rad olika processer i ekosystemen; exempelvis produktivitet, effektivitet av ljusanvändning, samt fuktförhållanden.

SITES spectral bygger på spektrala mätningar med olika system, bakgrundsdata, samt vissa fenologiska mätningar. Vi har två master med installerade NDVI-sensorer som löpande mäter tillväxten på platsen. På masterna sitter också fenologikameror som löpanade följer utvecklingen av grödan. Utöver detta så flyger vi över masterna med drönare med två olika kameror. Från 2020 kommer det att göras manuella fenologimätningar i fält, där typ av växter och utvecklingsstadium noteras.


Kontaktinformation