SITES Water

Senast ändrad: 26 januari 2023
En logotyp för SITES water. Illustration.

SITES water samlar information från sjöar och vattendrag. På Röbäcksdalen tar vi prover i Degernäsbäcken och Röbäcken.

Degernäsbäcken och Röbäcken rinner förbi våra jordbruksmarker, vidare förbi flyget och sedan ut i Umeälven. I dagsläget provtar vi på tre platser i Degernäsbäcken uppströms E4:an, där en plats är innan och två platser är efter Degernäsbäcken och Röbäcken går ihop. Vi provtar även två platser i Röbäcken, varav en är precis innan den ansluter till Degernäsbäcken och den andra är närmare bäckens startpunkt, innan den når bebyggelse.


Kontaktinformation

Johanna Wallsten, forskare/Föreståndare SITES Röbäcksdalen
Institutionen för växtproduktionsekologi
johanna.wallsten@slu.se, 090-786 8716