Resultat från värdeprovningen

Senast ändrad: 07 augusti 2023

Resultat från värdeprovningen 

Nedan hittar du länkar till resultat från sortprovningen:

Enskilda försök

På SLU Fältforsks hemsida hittar du försöksplaner och resultat från enskilda försök. 

Du kan också söka information om enskilda försök via hemsidan "Frisök". För att hitta aktuellt försök behöver du ange exempelvis ADB-nummer, planbeteckning eller försöksserie.

Sammanställningar

Här hittar du sammanställningar från olika försöksserier.

Publikationer

Ettåriga grödor: Varje år publicerar vi resultaten från värdeprovning i en rapport "Stråsäd, trindsäd, oljeväxter, potatis - sortval". Rapporten hittar du här.

Fleråriga grödor: Vart annat till vart fjärde år publicerar vi resultat från sortval i vall i en rapport"Vallväxter till slåtter och bete samt grönfoderväxter. Sortval för södra och mellersta Sverige ". Rapporten hittar du här.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation