Genetikforskning ska hjälpa tropiska skogar klara klimatförändringar

Senast ändrad: 13 november 2020
Tropiska trädplantor i en plantskola. Foto.

Högre temperaturer och torka är ett hot mot tropiska skogar som i dag spelar en viktig roll för klimatet tack vare dess unika förmåga att lagra stora mängder koldioxid. Nu pågår genetisk forskning för att ta reda på vilka inhemska trädarter som är bäst rustade att fortsätta lagra kol också i ett förändrat klimat.

De tropiska skogarna spelar en enormt viktig roll för hela vår planet, de är nämligen några av de ekosystem som har högst potential i hela världen att lagra kol. Träd och gröna växter tar upp och binder koldioxid och minskar därmed ökningen av växthusgaser i atmosfären. Men när jorden blir allt varmare blir också hotet mot de tropiska skogarna allt större.

Vilka träd klarar variationer i klimatet?

För att bevara och restaurera tropiska skogar pågår en rad insatser där nya träd planteras för att återbeskoga hela tropiska landskap. Men för att detta arbete ska bli så framgångsrikt som möjligt behövs kunskap om vilken typ av träd som bör planteras.

I ett unikt projekt undersöks den genetiska variationen hos inhemska tropiska träd i två ekosystem med högst potential för att binda kol i världen; tropiska regnskogar på Borneo och mangroveskogar i Karibien för att få svar på vilka trädarter som kan överleva variationer i klimatet och säkerställa kolinlagringen.

Viktig lokal expertis och kulturell förankring

80 procent av de träd som i dag används för återbeskogning av tropiska skogar utgörs av ett fåtal trädslag som akacia, eukalyptus och teak som på många platser inte utgör en naturlig del av floran i dessa skogar. Dessa arter används för att de är väl studerade och växer bra och därmed binder mycket kol, men trädslagen utgör ingen naturlig komponent i dessa ekosystem. Träden har heller ingen koppling till människor som lever i och av dessa ekosystem och bidrar inte till att bevara den biologiska mångfalden på dessa platser.

I detta unika projekt studerar forskarna inhemska trädarter som inte bara har hög potential för kolinlagring utan också är mycket viktiga för de  människor som lever i och av skogar i tropiska regioner, men också för att bevara biodiversitet i några av jordens mest artrika ekosystem.

Så går det till

Forskarna samlar fröer från en rad inhemska trädarter som de sedan driver upp i plantskolor och planterar ut. Genom att plantera träd med olika genetisk bakgrund i en och samma miljö studerar forskarna i vilken omfattning genetiken påverkar plantornas överlevnad och tillväxt, och interaktioner med markorganismer och skadegörare.

Liknande forskning har använts i Sverige under snart hundra år för att öka tillväxten av träd i våra skogar, men detta är det första motsvarande projektet i tropiska skogar.

Om forskningen visar att inhemska trädarter är konkurrenskraftiga alternativ till exotiska träd skulle det vara möjligt att styra om nuvarande återbeskogning mot en större andel inhemska trädslag. Detta gör det möjligt att plantera ny skog som förutom att bidra med kolinlagring också skulle bidra till att förbättra förutsättningarna för människorna i dessa regioner och bevara inhemsk biodiversitet.

 

Fakta:

Vetenskaplig artikel från projektet

Axelsson, E.P., et al., A pre-adaptive approach for tropical forest restoration during climate change using naturally occurring genetic variation in response to water limitation. Restoration Ecology, 2020. 28(1): p. 156-165. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/rec.13030