Följ rapporteringen av gnagare

Senast ändrad: 05 december 2022

Nyfiken på var i landet och när under året vi fått in rapporter om gnagare inomhus? På denna sida lägger vi ut kartor och illustrationer som visar var i landet och när under årets lopp vi fått in era rapporter via appen Mus i hus.

Karta som visar fördelningen av observationer under perioden november 2020 till februari 2021 på kommunnivå. Illustration.

Fler än fyra tusen rapporter hittills

Helt fantastiskt vilken respons! Fler än 4000 rapporter har vi fått in hittills.

I antalet rapporter ser vi en tydlig trend. Antalet smådäggdjur som observeras inomhus verkar vara störst under vinterhalvåret. Detta står i stor kontrast till våra observationer i naturen, där vi ser det största antalet djur under hösten.

 

Diamgram som visar förekomst av sorkar.Klicka på bilden för att se den större.

 

Koppling mellan observationer inomhus och sorkfeber

Sett över hela landet var antalet observationer av smådäggdjur inomhus större under vintern 2020/21 än under vintern 2021/2022. I de fyra nordligaste länen (Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten) var bilden dock tvärtom: antalet sorkar som observerades inomhus var större under vintern 2021/22 än under tidigare vintern. Det ökade antalet sorkar som observerades inom under bägge vintrar följdes åt av en topp i antalet människor som insjuknade i sorkfeber (incidens = antal diagnosticerade fall per 100 000 invånare). Denna topp var extrahög under förra vintern och föregicks av ett stort antal sorkar som observerades inomhus.

Sorkfeber är en infektionssjukdom som orsakas av Puumala orthohantavirus. Sjukdomen överförs från skogssork till människor och är i Sverige vanligast i de fyra nordligaste länen.

Forskarna undersöker nu om rapporterna från appen Mus i Hus kan – tillsammans med data från övriga miljöövervakning av smågnagare – användas för att varna allmänheten om stundande utbrott av sorkfeber.