Följ rapporteringen av gnagare

Senast ändrad: 22 februari 2021

Nyfiken på var i landet vi fått in rapporter om gnagare inomhus? På denna sida lägger vi ut kartor som på kommunnivå visar var i landet vi fått in era rapporter via appen Mus i hus.

Karta som visar fördelningen av observationer under perioden november 2020 till februari 2021 på kommunnivå. Illustration.

Fler än två tusen rapporter hittills

Helt fantastiskt vilken respons! Fler än 2000 rapporter har vi fått in hittills.

I antalet rapporter ser vi en tydlig avtagande trend. Detta återspeglar antagligen gnagarsituationen med tanke på att mer än 90 procent av smågnagarna brukar dö bort under vintern.

Det är intressant att det fortfarande kommer rapporter från Västerbotten. Det kan tyda på att överlevnaden av gnagarna är hyfsat bra efter flera säsonger med lågt antal sorkar. Detta bådar gott för ugglorna – i alla fall jämfört med i fjol.

Kartan visar antal inkomna rapporter per kommun av det totala antalet rapporter som inkommit under perioden 10 november 2020 till 9 februari 2021. Totalt har det inkommit: 2044 rapporter. Klicka på kartan för att se den större.

 

Karta som visar fördelningen av observationer under januari  2021 på kommunnivå. Illustration.

Januari 2021

Antal rapporter under januari 2021: 223 st. Kartan visar antal inkomna rapporter per kommun, klicka på kartan för att se den större.

Karta som visar fördelningen av observationer under december 2020 på kommunnivå. Illustration.

December 2020

Antal rapporter under december 2020: 425 st. Kartan visar antal inkomna rapporter per kommun, klicka på kartan för att se den större.

Karta som visar fördelningen av observationer under november  2020 på kommunnivå. Illustration.

November 2020

Antal rapporter under november 2020: 1150 st. Kartan visar antal inkomna rapporter per kommun, klicka på kartan för att se den större.

 

Fler än 650 rapporter de första tio dagarna

Vilken respons! Från appens lansering den 10 november till och med den 20 november 2020 har vi fått in föer än 650 rapporter. Redan nu har vi mycket bra rumslig täckning.

Fortsätt gärna att rapportera era observationer! För smittspridningen börjar nu antagligen den mest känsliga perioden.