Gnagarburna sjukdomar

Senast ändrad: 10 november 2020
Gnagare i naturen. Foto.

I Sverige finns flera allvarliga gnagarburna sjukdomar som kan spridas från gnagare till människor. Här kan du läsa om dessa.

Sjukdomarna

De vanligaste sjukdomarna som kan spridas från gnagare till människor är sorkfeber, borrelios, fästingburen hjärnhinneinflammation (TBE) och harpest (tularemi). Sjukdomarna sprids antingen direkt från gnagare till människor (t.ex. sorkfeber, harpest) och/eller indirekt med hjälp av vektorer som fästingar (tex. borrelios, harpest).

Så många drabbas

Antalet människor som drabbas varierar stort mellan olika regioner i Sverige och åren. Under år 2007 drabbades i Sverige mer än 2000 människor av sorkfeber och nästan 90 procent av personerna insjuknade i de fyra nordligaste länen.

I fjol (2019), som sammanföll med låga sorktätheter, rapporterades det endast 155 sorkfeberfall i hela Sverige.

Så sprids sorkfeber

Skogssorkar som bär på sorkfeberviruset sprider det via urin, saliv och avföring. När människor kommer i kontakt med detta, eller andas in damm som förorenats av viruset kan smittan spridas.