Populärvetenskapliga publikationer, arbetsrapporter etc.

Senast ändrad: 30 mars 2021

Hörnfeldt, B. 2015. Stark återhämtning för gråsiding och åkersork i fjällen. Skog & Mark 2015: 35-37. (Naturvårdsverket).

Hipkiss, T., Ecke, F., Dettki, H., Moss, E., Sandgren, C. & Hörnfeldt, B. 2013. Betydelsen av kungsörnars hemområden, biotopval och rörelser vid vindkraftsetablering. Naturvårdsverket, Rapport 6589, oktober 2013.

Olsson, G.E., Hjertqvist, M., Ahlm, C., Evander, M. & Hörnfeldt, B. 2010. Sorkfeberprognos: Sorkdata pekar på nytt, stort utbrott. Läkartidningen 107: 1769-1770. (pdf)

Olsson, G.E., Hörnfeldt, B., Hjertqvist, M. and Lundkvist, Å. 2007. Sorkfeberprognos: stor smittrisk i Norrland i vinter. Läkartidningen 104: 3450-3453. (pdf)

Ecke, F. & Hörnfeldt, B. 2005. Vådan av varmare vintrar för sork och lämmel. Miljöforskning 5 (5-6): 40-41. (pdf)

Hörnfeldt, B. 1998. Miljöövervakningen visar på minskande sorkstammar! Fauna och Flora 95: 137-144.

Hörnfeldt, B. 1997. Sorkår - uggleår! Fåglar i Norrbotten 16: 53-55.

Lithner, G., Holm, K., Hörnfeldt, B., and Odsjö. T. 1995. Jämförelse av metallhalter hos vanlig näbbmus (Sorex araneus) i södra och norra Sverige. Institutet för tillämpad miljöforskning, rapport 35. Stockholms universitet.

Hörnfeldt, B. 1995. Long-term decline in numbers of cyclic voles in northern Sweden. Rapport från Världsnaturfonden WWF Nr. 3: 95, sid. 21-24.

Hörnfeldt, B. 1994. Smådäggdjursinventering i PMK:s referensområden - rapport från verksamheten 1992. Naturvårdsverket, rapport 4294.

Hörnfeldt, B. 1993. Smådäggdjursinventering i PMK's referensområden - 1991. Naturvårdsverket, rapport 4122.

Hörnfeldt, B. and Eklund, U. 1992. Sparvugglehäckning i holk. Ringinform 15: 17-18.

Hörnfeldt, B. 1991. Smådäggdjursinventering i PMK's referensområden - rapport från verksamheten 1990. Naturvårdsverket, rapport 3956.

Hörnfeldt, B. 1990. Smådäggdjursinventering i PMK's referensområden - rapport från verksamheten 1989. Naturvårdsverket, rapport 3803.

Hörnfeldt, B. 1989b. Övervakning av smådäggdjur inom PMK. I: Fremstad, E. (red.). Terrestrisk naturovervåking. Rapport fra nordisk fagmöte 13-14.11.1989. NINA Notat 2:1-98, Trondheim. Sid. 28-32.

Hörnfeldt, B. 1989a. Smådäggdjursinventering i PMK:s referensområden - rapport från verksamheten 1988. Naturvårdsverket, rapport 3662.

Hörnfeldt, B. 1988. Smådäggdjursinventering i PMK:s referensområden - rapport från verksamheten 1987. Naturvårdsverket, rapport 3506.

Hörnfeldt, B. 1987. Smådäggdjursinventering i PMK:s referensområden - rapport från verksamheten 1986. Naturvårdsverket, rapport 3344.

Hörnfeldt, B. 1986. Smådäggdjursinventering i PMK:s referensområden - rapport från verksamheten 1985. Naturvårdsverket, rapport 3256.

Hörnfeldt, B. 1985. Pärluggleforskning vid Umeå universitet. Fåglar i Västerbotten 10: 79-84.

Hörnfeldt, B. 1983. Åldersfördelning bland skogshöns skjutna i norra Sverige jaktåren 1981/82 och 1982/83. Från hav till fjäll 7: 20-27.

Hörnfeldt, B. 1981b. Gråtrutens ekologi och metoder som prövats för skötsel av måsfågelbestånd - en litteraturgenomgång. - Statens Naturvårdsverk, SNV PM 1434.

Hörnfeldt, B. 1981a. Åldersfördelning bland skogshöns skjutna i norra Sverige jaktåret 1980/81. Från hav till fjäll 5: 20-24.

Danell, K., & Hörnfeldt, B. 1981. Enkätundersökning om rävskabbförekomst i Norrbottens och Västerbottens län (jaktåret 1979/80). Från hav till fjäll 5: 9-10.

Hörnfeldt, B. 1980. Åldersfördelning bland skogshöns skjutna i norra Sverige jaktåret 1979/80. Från hav till fjäll 4: 27-31.

Hörnfeldt, B. 1979. Ålders- och könsfördelning bland skogshöns skjutna i norra Sverige jaktåret 78/79. Svensk Vorsteh (4): 6-12.

Hörnfeldt, B. 1978. Ålders- och könsfördelning bland skogshöns skjutna i Västerbottens län jaktåret 1977/78. Från hav till fjäll 2: 21-25.

Hörnfeldt, B. and Westerberg, D. 1977. Smådäggdjursundersökningar - jämförelse mellan två inventeringsmetoder. - Statens Naturvårdsverk, SNV PM 888.