Flyttade projekt

Senast ändrad: 06 februari 2023

Här hittar du program och projekt som tidigare varit verksamma på CBM men som flyttat till en annan enhet på SLU eller bytt huvudman.

Flyttade projekt och uppdrag

POM Programmet för odlad mångfald

Nationellt program för bevarande av gamla kulturväxter genom inventering, dokumentation och bevarande i odling, klonarkiv och fröbanker. Programmet samordnades av CBM från år 2000 tom 2011. Till följd av organisationsbeslut på SLU flyttades POM under januari 2012 från Centrum för biologisk mångfald till fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap vid SLU Alnarp. Inom fakulteten placeras POM som en egen enhet direkt under dekan.

 POM:s egen hemsida www.pom.info

 Alla publikationer som givits ut av CBM inom POM hittar du här i vår publikationslista

Grönt kulturarv

Initiativet startades av Programmet för odlad mångfald (POM) 2011.Varumärket Grönt kulturarv® har skapats för att göra det möjligt att lansera och saluföra odlingsvärt växtmaterial som samlats in genom POM. Varumärket förvaltas av SLU och administeras av POM, som flyttades i januari 2012 från Centrum för biologisk mångfald till fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap vid SLU Alnarp.

 Läs mer om grönt kulturarv

 

SwedBio

En help-deskfunktion åt Sida som arbetar med stöd till utvecklingsprojekt med fokus på biologisk mångfald i tredje världen. SwedBio fanns på CBM 2004-2011, men är nu flyttat till Stockholm Resilience Centre.

Läs mer på Swed.bio

 

SeedNet

Ett initiativ för att etablera samarbete kring växtgenetiska resurser (fröer, utsäde, växtdelar) i forna Jugoslavien och Balkan.

 seednet.geminova.net


Kontaktinformation