Multifunktionella mjölkgårdar: indikatorer för ekosystemtjänster och biologisk mångfald

Senast ändrad: 14 oktober 2020
En rad kor på bete, tittar mot betraktaren, innanför ett stängsel. Foto.

Pålitliga indikatorer och verktyg för ekosystemtjänster och biologisk mångfald kan användas i mjölkproduktion på olika nivåer för att styra produktionen mot ökad hållbarhet.

Målen för forskningsprojektet är:

  1. Att utveckla en rad användbara indikatorer, vetenskapligt baserade, för ekosystemtjänster och biologisk mångfald i mjölkproduktion. Särskilt fokus kommer vara vid indikatorer för kolsänkor, och markanvändning och biodiversitet relaterat till naturbetesmarker.
  2. Att utvärdera de föreslagna indikatorerna genom att använda olika verktyg för ekosystemtjänster på olika nivåer (det vill säga översyner på regional/nationell nivå, bredare användning på gårdsnivå, och djupare studier av pilotgårdar). Vi kommer också föreslå hur dessa indikatorer kan användas i utvärderingar, kommunikation, offentlig upphandling och i hållbarhetsutvärderingar av olika kostråd.
  3. Föreslå kriterier, åtgärder och politiska instrument för att förstärka ekosystemtjänster och biologisk mångfald i mjölkgårdssektorn.

Medvrkande från CBM: Jörgen Wissman


Kontaktinformation