Professionell kunskap i och om naturen

Senast ändrad: 26 januari 2018

Forskningsprojektet handlar om informella inlärningsprocesser rörande biologisk mångfald bland lokala användare av naturresurser i Sverige.

Detta projekt ska svara på två forskningsfrågor:

• Hur påverkas inlärningsprocessen om biologisk mångfald av arbetsmetoder och förhållande till naturen?

• Vilka är de inlärningsförhållandena som krävs för att generera yrkeskunskap om biodiversitet?

 

Läs mer om forskningsprojektet (engelska) pdf, 50 kb)


Kontaktinformation

Diana Garavito-Bermúdez, post doc.
Centrum för biologisk mångfald (CBM)
diana.garavito@slu.se 018-67 27 07