På gång inom SIKTA-ABS

Senast ändrad: 28 juni 2022
Ovanifrån syns personer runt ett sammanträdesbord. Foto.

Välkommen att delta i Sikta-ABS aktiviteter om EU ABS-förordningen och Nagoyaprotokollet! Här hittar du information om kommande händelser, och dokumentation från genomförda evenemang.

På den här sidan hittar du information om seminarier, workshops och andra aktiviteter som Sikta-ABS arrangerar för dig som arbetar med juridisk eller forskningsrelaterad rådgivning till forskare vid svenska högskolor och universitet. Vi ger även stöd till dig som arbetar med koordination av verksamhetsstöd eller uppbyggnad av handläggningsrutiner och andra styrdokument för användning av forskare och annan personal vid lärosäten. Aktiviteternas fokus ligger på den EU-lagstiftning som i Sverige implementerar innehållet i Nagoyaprotokollet, men även andra typer av ABS-avtal berörs.

Information om aktiviteter uppdateras löpande men vill du vara säker på att inte gå miste om något bör du anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du anmäler dig till nyhetsbrevet genom att skicka ett tomt mail med texten ”nyhetsbrev” i rubriken till sikta-abs@slu.se. Då kommer du också få inbjudningar till relevanta aktiviteter.

Planerade aktiviteter 2022:

Mötesplats Sikta-ABS

Under våren 2022 har en plattform för lärande och möten mellan svenska lärosäten byggts upp, ca 15 lärosäten har deltagit så långt. Plattformen är tänkt att vara användargenererad och ska underlätta att dela information och erfarenheter, samt samla de viktigaste kvarvarande frågorna.

Mötesplats Sikta-ABS fokuseras i ett digitalt verktyg (länk till verktyget) för möten, diskussioner och dokumentation. Där kan du som har deltagit, eller kommer att delta på någon av arrangemangen, hitta material, diskussionsforum och föredrag under resten av 2022. Du loggar in med uppgifter som du får i samband med registrering till något av Sikta-ABS seminarier eller workshops. Hör av dig till oss om du behöver ett konto (sikta-abs@slu.se). Deltagande i Mötesplats Sikta-ABS är kostnadsfritt.

Workshops och seminarier

Deltagande i alla Sikta-ABS aktiviteter är kostnadsfritt. Nya deltagare är extra välkomna!

 • Baskurs om EU ABS-förordningen (2 timmar. Ges den 15 augusti samt 26 september 2022)
 • Workshop om ABS-CH (1 timme. Ges den 5 september samt 29 september 2022)
 • ABS-fika: informell samtalsstund med andra deltagare i Sikta-ABS, samt inbjudna gäster (kl 14:30-15:00 den 15 augusti, 5 september och 26 september 2022)

Övrigt

 • Film: ”Om Declare – EU:s digitala verktyg för deklarationer om tillbörlig aktsamhet”.
 • E-learningmoduler:
  • För lärosäten: ”screena verksamheten efter användare av genetiska resurser - med minimal arbetsinsats”
  • För forskare vid svenska lärosäten: ”Är jag användare av genetiska resurser eller traditionell kunskap som rör genetiska resurser?”

Genomförda evenemang:

 • Launch för Mötesplats Sikta-ABS: Nationellt event 9-10 februari 2022. Läs inbjudan här (länk till pdf). Med Torbjörn Ebenhard, Håkan Tunón, Aysegül Sirakaya, Sikta-ABS samt representanter från svenska universitet.
 • Baskurs om EU ABS-förordningen (upprepade tillfällen under 2022)
 • Lex et Sikta-ABS: forum för jurister vid lärosäten (17 maj 2022). Med Aysegül Sirakaya.
 • Workshop om ABS-CH och juridiska avtal om ABS (19 maj 2022): Om tillträdesregler och förhandsgodkännanden om tillträde (PICs), avtal om ömsesidig fördelning av nytta från användning av genetiska resurser (mutually agreed terms, MAT) och verktyget ABS clearing-house, mm. Med Dr. Aysegül Sirakaya.

Kontaktinformation