På gång inom SIKTA-ABS

Senast ändrad: 08 januari 2024
Ovanifrån syns personer runt ett sammanträdesbord. Foto.

Här hittar du information om något av den varierade verksamheten inom Sikta-ABS rörande EU ABS-förordningen och Nagoyaprotokollet.

Genomfört inom SIKTA-ABS

På den här sidan hittar du information om seminarier, workshops och andra aktiviteter som Sikta-ABS arrangerade för personal som arbetar med juridisk eller forskningsrelaterad rådgivning till forskare vid svenska högskolor och universitet. Projektet gav även stöd till sådana som arbetar med koordination av verksamhetsstöd eller uppbyggnad av handläggningsrutiner och andra styrdokument för användning av forskare och annan personal vid lärosäten. Aktiviteternas fokus låg på den EU-lagstiftning som i Sverige implementerar innehållet i Nagoyaprotokollet, men även andra typer av ABS-avtal berördes. Information om olika aktiviteter spreds även via ett digitalt nyhetsbrev.

Aktiviteter 2022:

Mötesplats Sikta-ABS

Under våren 2022 utvecklades en plattform för lärande och möten mellan svenska lärosäten, knappt 20 lärosäten deltog i projektet. Plattformen var användargenererad för att underlätta för deltagarna att dela information och erfarenheter samt samla de viktigaste kvarvarande frågorna.

Mötesplats Sikta-ABS utgjordes av en särskild mötesplattform för möten, diskussioner och dokumentation (denna funktion är nu avslutad). Där kunde deltagarna delta i diskussionsforum, ABS-seminarier, workshops och föredrag samt hitta relevant material. Deltagande i Mötesplats Sikta-ABS var kostnadsfritt för deltagarna.

Workshops och seminarier

Deltagande i alla Sikta-ABS aktiviteter var kostnadsfritt. 

 • Launch för Mötesplats Sikta-ABS: Nationellt event 9-10 februari. Läs inbjudan här (länk till pdf). Med Torbjörn Ebenhard, Håkan Tunón, Aysegül Sirakaya, Sikta-ABS samt representanter från svenska universitet.
 • Baskurs om EU ABS-förordningen (2 timmar, gavs flera gånger under 2022).
 • Workshop om ABS-CH (1 timme, gavs flera gånger under 2022).
 • Workshop om ABS-CH och juridiska avtal om ABS (19 maj 2022): Om tillträdesregler och förhandsgodkännanden om tillträde (PICs), avtal om ömsesidig fördelning av nytta från användning av genetiska resurser (mutually agreed terms, MAT) och verktyget ABS clearing-house, mm. Med Dr. Aysegül Sirakaya.
 • Lex et Sikta-ABS: forum för jurister vid lärosäten (17 maj 2022). Med Dr. Aysegül Sirakaya.
 • ABS-fika: informell samtalsstund med andra deltagare i Sikta-ABS, samt inbjudna gäster (genomfördes ett halvdussin gånger)
 • Dessutom genomfördes ett tiotal möten för enstaka lärosäten för att introducera frågeställningarna.

Övrigt

 • Ett digitalt ABS complience-verktyg har utvecklats som kan laddas ned som PDF. Materialet ledsagar forskare genom compliance-krav enligt EU ABS-förordningen och berättar om ABS Clearing-House samt ger handfasta råd utifrån projektets erfarenheter.
 • En artikel har publicerats i CBM:s tidskrift Biodiverse med information om förordningen och Miljöbalken och då särskilt vad gäller traditionella kunskaper som rör genetiska resurser.
 • Film: ”Om Declare – EU:s digitala verktyg för deklarationer om tillbörlig aktsamhet”.
 • E-learningmoduler:
  • För lärosäten: ”Screena verksamheten efter användare av genetiska resurser - med minimal arbetsinsats".
  • För forskare vid svenska lärosäten: ”Är jag användare av genetiska resurser eller traditionell kunskap som rör genetiska resurser?”

Kontaktinformation