Skogsbryn

Senast ändrad: 25 oktober 2017

Uppdraget omfattar en sammanställning av publicerad vetenskaplig kunskap om skogsbryn i Skandinavien.

Fokus ligger på människoskapade (antropogena) och därmed skötselkrävande bryn i jordbrukslandskapet. I projektet tas fram information som är relevant för att utveckla och bevara bryn mellan skog och jordbruksmark och de värden som är knutna till dessa övergångszoner, framför allt ekologiska och kulturhistoriska värden samt ekosystemtjänster.


Kontaktinformation

Anna Westin, Forskare
Institutionen för stad och land, Avdelningen för statsvetenskap och naturresursförvaltning
anna.westin@slu.se, +4618-672703, +460702952703