Spåren i landskapet

Senast ändrad: 08 juli 2020

Spåren i landskapet är ett samarbetsprojekt mellan Högskolan Kristianstad, Skogsstyrelsen och Landskapsarkitekterna, samt SLU Alnarp.

Projektet syftar till en fälthandbok som kan användas för identifiering av såväl ”döda” spår som murar, stenringar mm såsom biologiska spår om före detta hamlade träd, speciell flora. Tanken är att boken skall leda till att många kan lära sig läsa landskap, samt att naturvård och kulturmiljövård skall arbeta mer integrerat.

Urban Emanuelsson, CBM, arbetar med projektet, som även har stöd från Högskolan i Kristianstad.

Film om spåren i landskapet

Samtidigt med arbetet med boken om spåren i landskapet, har en film producerats, som är en föreläsningsserie för studenter och alla som är intreserade av landskapet och spåren som finns därute.

Filmerna är gjorda av Urban Emanuelsson, SLU Centrum för biologisk mångfald, samt Joachim Regnéll och Nils Wallin, Högskolan Kristianstad

Se Powerpoint-filmen "Spåren i landskapet" här!