Bättre biobränsledialog

Senast ändrad: 13 oktober 2022
Grenar och toppar (grot) av träd ligger upplagt vid en skogsväg. Foto.

I arbetet med att hitta lösningar för miljöproblemen är den kommunikativa processen viktig. Det är viktigt att förstå hur människor pratar och kommunicerar, vilka aktörer som finns, och vilka vägar – eller inte – kommunikationen tar. Detta projekt handlar om hur miljöorganisationernas representanter och medlemmar resonerar om skogsbränslets för- och nackdelar.

Uttag av biomassa för energiändamål kan ge ett antal oönskade effekter. Samtidigt som mycket resurser lagts ner för att studera konsekvenserna och undvika negativ påverkan, möter verksamheten ofta kritik. Givet dagens hårda debatt kring biobränslens för- och nackdelar är det troligt att de bilder som målas upp skiljer sig mellan grupperingar med olika perspektiv och intressen.

I det här projektet undersöks med hjälp av intervjuer grunden till de tankar som finns kring olika effekter (dokumenterade eller påvisbara, men också befarade) hos organisationer verksamma i Sverige och EU. Projektet är finansierat av Energimyndigheten och omfattar ett tiotal intervjuer i Sverige och ungefär dubbelt så många i övriga Europa. Genom att kartlägga och synliggöra argumenten kring biobränsleuttag stärks förutsättningarna för en konstruktiv dialog mellan branschaktörer, beslutsfattare och politiker, miljöorganisationer och allmänheten.

Syftet med studien är att identifiera olika synsätt i debatten om biobränslens för- och nackdelar i Sverige och EU, samt de kunskaper, erfarenheter och antaganden som ligger bakom dessa synsätt. Vi kommer bland annat undersöka vilka scenarier miljöorganisationer ser framför sig, påvisbara och befarade effekter de är förknippade med, och vad som krävs för att negativa scenarier inte ska besannas i framtiden.

Vill du veta mer om studien? Välkommen att kontakta någon av oss som arbetar med projektet. Kontaktuppgifter finns längst ner på denna sida.


Kontaktinformation

Gustaf Egnell

Forskare vid institutionen för skogens ekologi och skötsel

Telefon: +46907868455, +46703427586