LANDPATHS – framtidens multifunktionella jordbrukslandskap

Senast ändrad: 01 februari 2024
Grusväg som går genom ett blommande rapsfält, mot havet. Foto.

Hur kan vi styra mot ett jordbrukslandskap som både producerar jordbruksprodukter och önskvärd biologisk mångfald? Den frågan står i fokus för det tvärvetenskapliga delprojektet om jordbrukslandskapet som leds av SLU Centrum för biologisk mångfald, Uppsala. Projektet ingår i forskningsprogrammet LANDPATHS.

Bakgrund

LANDPATHS står för ”Landsvägar: Framtidens multifunktionella landskap – hinder och drivkrafter längs omställningens vägar”. Det startade 2022, pågår i fem år och finansieras av Naturvårdsverkets forskningsmedel. Forskningsprogrammet består av ett antal delprojekt, bland annat fem landskapsprojekt: skogen, havet, bergen, staden och jordbruket. Uppsala universitet leder projektet och forskare vid SLU, Stockholms universitet och Södertörns högskola medverkar. Målet med LANDPATHS är att utveckla nya strategier för planering, styrning och beslut som stärker landskapens biologiska mångfald och gynnar hållbart och multifunktionellt resursutnyttjande.

Metod

Kunskap om möjliga nya styrningsvägar tas fram i samverkan med brukare och andra aktörer landskapet.

Projektets delar

SLU Centrum för biologisk mångfald kommer att ansvara för delprojektet om jordbrukslandskap. Projektet studerar styrning för biologisk mångfald och multifunktionalitet inom ramen för Europeiska unionens gemensamma jordbrukspolitik (Common Agriculture, CAP). En viktig del är att undersöka hur hinder kan motverkas och synergier uppnås mellan olika samhällsmål för att uppnå framtidens multifunktionella jordbrukslandskap.

Fakta:

Projektledare

Tuija Hilding-Rydevik, Professor emeritus, Institutionen för stad och land, Avdelningen för statsvetenskap och naturresurser, SLU Centrum för biologisk mångfald (CBM)

Projektdeltagare

Tommy Lennartsson, forskare, Institutionen för stad och land, SLU Centrum för biologisk mångfald (CBM)

Projekttid

2022-2027

Extern finansiering

Naturvårdsverket