Traditional land use

Senast ändrad: 19 oktober 2017

Traditional land use, biodiversity, sustainability and local traditions in present Romania and historical Sweden. Det är det fullständiga namnet på projektet som är ett samarbete med National Museum of the Romanian Peasant i Rumänien.

Antropologi, ekologi och agrarhistoria kombineras i detta projekt, för att förstå sambanden mellan gräsmarkers nyttjande och biologisk mångfald i dagens Transsylvanien och 1700- och 1800-talets Sverige. Det finns ett tätt samband mellan markanvändningsmetoder, biologisk mångfald, uthållighet och lokala traditioner, där biologisk mångfald både är en sidoeffekt av nyttjandet, och en källa till att förstå densamma.

Det är Tommy Lennartsson och Anna Westin som arbetar i detta projekt, som är ett samarbete med National Museum of the Romanian Peasant, Dept. of Sociology, National School of Political Science and Administration, Bucharest.