CBM Seminar Series

Senast ändrad: 27 februari 2024
Skogstjärn i ett snöigt landskap med smala trädstammar kring. Foto.

Idén med CBM seminarieserie är att inspirera till en interdisciplinär diskussion. Vi vänder oss till både forskare och studenter från olika forskningsfält. Seminarierna hålls på våren, och varje tillfälle består av en föreläsning med efterföljande diskussion.

Med seminarierna vill vi stimulera en intressant interdisciplinär diskussion som kan föra oss framåt. Vi hoppas att vi kommer kunna sätta ljuset på flera viktiga samtida miljöfrågor, problematisera dem och lära oss mer om varför vi tänker och handlar som vi gör i förhållande till natur och miljövård.

Våren 2019
Foto: Åsa Fahlman, Torbjörn Ebenhard

Ethics, species & the sixth mass extinction

De fyra seminarierna under våren 2019 kommer fokusera på olika aspekter av miljöetik och biologisk mångfald.

Klassiskt moralfilosofiska frågor är Vad bör jag göra? och Vad har ett värde? Det allt snabbare utdöendet av arter väcker intuitivt många etiska frågor. I föreläsningarna under vårens seminarier kommer flera av de traditionella moralfilosofiska frågorna tillämpas på det accelererade artutdöendet.

Seminarierna vänder sig till både forskare och studenter med olika bakgrunder. Med dessa seminarier vill vi stimulera till diskussioner om miljöetiska frågor. Seminarierna består av en kortare föreläsning, följt av en diskussion där alla perspektiv är välkomna!

Våren 2018
Historical ecology

Seminars in Historical Ecology: An Exciting Future for the Past

De fyra seminarierna under våren 2018 öppnade för en diskussion över gränserna. De hade alla ha den teoretiska utgångspunkten i boken Issues and concepts in historical ecology - The Past and Future of Landscapes and Regions,  (red: Crumley, Westin, Lennartsson) och använde historisk ekologi som en arena för att utforska transdisciplinärt arbete.

Seminarierna ägde rum på SLU campus Ultuna, och hölls på engelska.

Föredragen filmas och går att se i efterhand:

Se första föredraget av Mats Widgren här.

Se föredraget av Per Lagerås här.

Se föredraget av Jesper Larsson och Eva-Lotta Päiviö Sjaunja här.

Se Anneli Ekbloms och John Ljungqvists föredrag här.

Se föredraget av Ove Eriksson här.

Våren 2017

Conceptualisations of nature

CONCEPTUALISATIONS OF NATURE

– Exploring constructions and political agendas in human understandings of ecology, biodiversity, and environmental practice.

Seminarieserien lyfter fram frågan om natur- och miljövård i en samhällsvetenskaplig kontext. Fem eftermiddagar i vår med start den 16 februari höllinbjudna talare en timmes föredrag som direkt efterföljdes av en timmes diskussion. Tanken är att inspirera till en interdisciplinär diskussion, så den riktar sig till forskare och studenter med alla bakgrunder.


Kontaktinformation