Hoppa till huvudinnehåll
Hand håller en bönplanta. Foto.

En konferens för dig som berörs av framtiden

Du har hört det redan: Den biologiska mångfalden minskar i världen, med allvarliga konsekvenser som följd. Det kommer att påverka oss alla och hela vårt samhälle. Och även om situationen i Sverige ännu inte fått några katastrofala följder, behövs också hos oss grundläggande förändringar på såväl individuell som samhällsnivå.

Vi bjuder därför in till en heldag med föredrag och samtal kring biologisk mångfald och framtiden utifrån olika perspektiv.

Vi vänder oss till dig som på olika sätt arbetar med framtiden för biologisk mångfald och ett hållbart samhälle, och som känner att det i ditt arbete finns en pedagogisk utmaning att förklara vad biologisk mångfald är och varför det är viktigt – och vad man behöver göra för att hejda förlusten. Vi vänder oss även till dig som ännu inte är så insatt i de utmaningar (ekologiska och samhälleliga) som vi står inför.

Publicerad: 12 september 2022 - Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se
Postadress

SLU Centrum för biologisk mångfald
Institutionen för stad och land
Sveriges lantbruksuniversitet
Box 7012
750 07 UPPSALA

Besöksadress

Almas allé 8

Godsmottagning

Ulls hus godsmottagning 
Ulls gränd 1, 756 51 Uppsala

Ulls hus

 

 

Loading…