Vinnardikter

Senast ändrad: 24 januari 2023

skogstjärn västmanland_w600.jpg

 

Tre vinnare har utsetts i dikttävlingen

Dikttävlingen är nu avslutad, och juryn har haft sitt sammanträde. Och vinnare är...:

(Utan titel) ” På biologisk mångfaldiska…” av Lovisa Larsson.

“Parts of a whole” av Laura Riggi.

"Substratus variatus pro viva", av Magnus Jonsson (hedersomnämnande).

Här kan du läsa vinnardikterna:

Artpoesi av Lovisa Larsson

Artpoesi

På Biologisk mångfaldiska
läser jag denna dikt
Obegriplig sommargyllen ett syltåg av hieroglyfnyckelpigor
Jag drar i alla blåtåtlar, lyfter mindre märgborre svart sköldlav
Höjer mindre märgborre renfana
Med pipdån, dunder och brakved
Och sätter klofibbla och kärringtand i prästkragen
På skogstordyvel-bolagen
Jag skäller utter svinroten efter notblomster!
Nötskriker: grävling där du står!
Men ingen förstår
Bryr sig inteveronika ett skvattram
Om att arter i Tivedtrappmossa
Försvinner som trollsmör i solsken.

Jag letlavar, är en ängssmygare och lövsångare,
Som lägger mindre vattensalamander panna i djupa nervveckmossa
Och sveper mig i sorgmanteln över glanslös dvärgborre industri
Sommargyllen viskar
blodrot,
blodlav,
Blodticka
blodriska
ängsklockorna klämta och tallticka
Det finns en gränsticka
Där grön vårtbitare forssörteri
Stinknäva värre än purpurbärfis.
Där ekorrbärsystemet klippfibblas bort
Av granbågmätare, övertallhedlöpare och bandithoppspindlar
Byråkratidiglocke lika fyrkantig johannesört som en kvadratspindel
Som samlar harklöver och tävlar om ärenpris i att säga
Det hare aldrig funnits sångsvan mycket skogsvicker
I Sverige sommargyllen nu,
När de menar trädpiplärka-plantager...
Vilken dubbeltrast-moral!

Mindre hackspett gräs längtand
Går steglits för steglits in i skogsnäppor
med flyttblocktrappmossa täckta av
Korallav, stor revmossa.
under vågig sidenmossa.
Bland Gammelgranslavar,
Flagellkvastmossar signalarter
Lysmossande som opalmosser
Och skogstjärnor i mörkfruktig xylographa nattviol.
Mindre hackspett kärleksört
Blomkålsvampar för aprikostofsspinnare,
Stensöta mosippa, klockpyrola.
Amors pilört
Har träffat denna skogsfräken
Jag faller på knärot
Inför det liv som tätörter saknar

Och med detta i ryggsimmaren
Kantvitmossa vide väl konstatera
Att: Ja!
Det finns något Större hackspett än Stockholm!

Lovisa Larsson

"Parts of a whole" av Laura Riggi

Parts of a Whole

On the canopy we peek, low and deep
A thousand sounds vibrating to the same heartbeat
Thump
Thump
Thump

We are a whole that never rests.
Who is to tell who are the pests
In our realm, You are our guests!
Our silence is so full and so dense
That only a proud fool without sense
May mistake is for emptiness.
Lightness, shades, beams of fingers like a caress,
A thousand colors shine and unfold on our seasonal dress.

We are tall, small
We fall and we crawl
We each have our role
But share the same soul
Stump
Stump
Stump

We are a whole that never rests

Laura 

Substratus variatus pro viva av Magnus Jonsson

Substratus variatus pro viva

Liv på liv på liv genom tid och rum
Ramverk och boplats i glänta och skugga för omsättning och rörelse mot framtiden i språng och vila
Osynlig ostoppbar tillväxt och delning är liv ger liv och livfullhet åt en liten planet som suger i sig av ljuset
Insikter och utsikter
Drömmar Hopp och Tro
som drivs av samma bränsle av detta uråldriga system
Av denna vackra mångfald

Magnus Jonsson

 

Så här tyckte juryn: 

Omdömen om ”Biologisk mångfaldiska…”:

Här har vi en dikt som beskriver en allvarlig känsla med en stor dos av humor. Fantastiskt påhittig och snyggt utförd. Det är ett myller av liv och ordkullebyttor som leker med namnen på växter, djur och svampar. En imponerande artkunskap! Enda invändningen är att den kanske skulle ha varit några rader kortare – men vi förstår att det inte är lätt för den här skribenten att lägga band på sin påhittighet! Läs gärna dikten många gånger. Varje gång kommer du att hitta något nytt.

Odömen om Parts of a whole:

På ett vackert och slagkraftigt sätt framhäver den här dikten den mäktiga och stolta skogen/naturen, den skapar starka bilder i läsaren av skogen som ett väsen bestående av många delar, som ändå är ett och samma. Små eller stora - arterna är en del av och utgör helheten. Fina rim och onomatopoetiska inslag gör att språket flyter på fint (särskilt för högläsning). Ett exempel på hur ett torrt vetenskapligt ord som ekosystem kan få liv - och lust - i ett konstnärligt verk.

Omdömen om Substrates variatus pro viva:

Substratets variation för livet. Poetiskt och vackert. Förmedlar mångfaldens dynamik, fotosyntesen som drivkraft, förändring. Den oförutsägbara framtiden. En spännande dikt, som växer vid varje läsning.

Priset består av ett bokpaket bestående av de fem "Trädböckerna", av entomologen Bengt Ehnström och konstnären Martin Holmer, utgivna av SLU Centrum för biologisk mångfald. Här kan du läsa mer om trädböckerna. 

Juryn består av: 

Daniel Albertsson, bibliotekarie på SLU-biblioteket samt redaktör på (och medgrundare av) Vendels förlag som fokuserar på dramatik, poesi och essäistik.

Lena Gustafsson, professor emeritus på SLU och aktiv forskare. Hon har under många år arbetat med mångfald i skog till exempel har hon utvärderat nyckelbiotoper och naturhänsyn inom skogsbruket. Hon är mycket intresserad och aktiv inom samverkan och kommunikation. Se henne till exempel i den prisbelönta filmen Aspen.

Johnny de Jong, naturvårdsbiolog, forskare på CBM. Han är förutom fladdermusexpert, en forskare med många projekt om skogen bakom sig, till exempel om landskapsplanering och bioenergi.

Anna Lundmark, kommunikatör på institutionen för ekologi. Hennes favorit-skogspoet är förstås Dan Andersson – det blir så om man är uppvuxen i Ludvika.

Annika Borg, kommunikatör på CBM och redaktör för det populärvetenskapliga magasinet Biodiverse. 

Fakta:

Såklart tar vi bara med bidrag som följer lagen, håller god ton, inte är kränkande eller på annat sätt oschyssta. 

 


Kontaktinformation