Granbarkborre

Senast ändrad: 05 juli 2022
Granbarkborreangripen skog

Angrepp av granbarkborre på stående frisk granskog har ökat kraftigt de senaste åren i södra Sverige. Stora skador har orsakat en stark oro för ytterligare påföljande insektsproblem inom skogsbruket. Inom projektet Nationell Riktad Skogsskadeinventering har därför SLU, på uppdrag av Skogsstyrelsen, under hösten 2020 och 2021 genomfört en inventering av granbarkborreskador i Götaland och Svealand. En uppföljande inventering kommer att genomföras hösten 2022.

Den extremt varma och torra sommaren 2018 resulterade i många torkstressade granar som gynnade granbarkborren. Många försvagade granar ledde till en ovanligt hög förökningsframgång även i stående träd. Granbarkborrepopulationerna har under senare år orsakat omfattande skador på gran i Götaland och Svealand.

Inom projektet Nationell Riktad Skogsskadeinventering har därför SLU, på uppdrag av Skogsstyrelsen, under hösten 2020 och 2021 genomfört en inventering av granbarkborreskador i Götaland och Svealand.

Resultaten från inventeringen visar på omfattande angrepp och en total volym av drygt 8 milj m3sk gran som under 2021 var angripen av granbarkborre. Den totala volymen hamnar då på ungefär samma nivå som under 2020, men det finns tecken på att tyngdpunkten av granbarkborreangreppen under 2021 har flyttats norrut.

Läs mer om Granbarkborre...


Kontaktinformation

Sören Wulff, Analytiker
Riksskogstaxeringen, SLU
soren.wulff@slu.se,
090-786 8352, 070-6761736