Granbarkborre

Senast ändrad: 06 december 2022
Granbarkborreangripen skog
Granbarkborreangripen skog. Fotograf: Sören Wulff, SLU

Angrepp av granbarkborre på stående frisk granskog har ökat kraftigt de senaste åren i södra Sverige. Stora skador har orsakat en stark oro för ytterligare påföljande insektsproblem inom skogsbruket. Inom projektet Nationell Riktad Skogsskadeinventering har därför SLU, på uppdrag av Skogsstyrelsen, under höstarna 2020, 2021 och 2022 genomfört inventeringar av granbarkborreskador i Götaland och Svealand.

Den extremt varma och torra sommaren 2018 resulterade i många torkstressade granar som gynnade granbarkborren. Många försvagade granar ledde till en ovanligt hög förökningsframgång även i stående träd. Granbarkborrepopulationerna har under senare år orsakat omfattande skador på gran i Götaland och Svealand.

Resultaten från inventeringen 2022 visar att skadorna minskat i Götaland jämfört med 2021, men det är fortsatt lika omfattande angrepp som förra året i Svealand. En total volym av drygt 5 milj m3sk gran var under 2022 angripen av granbarkborre. Skadenivåerna är betydligt högre i de östra delarna av både Götaland och Svealand, och störst skador återfinns i Södermanland och Örebro län.

 

Läs mer om Granbarkborre...

Länk till rapporter


Kontaktinformation

Sören Wulff, Analytiker
Riksskogstaxeringen, SLU
soren.wulff@slu.se,
090-786 8352, 070-6761736