Granbarkborre

Senast ändrad: 16 december 2020
Granbarkborreangripen skog

Angrepp av granbarkborre på stående frisk granskog har ökat kraftigt de senaste åren i södra Sverige. Stora skador har orsakat en stark oro för ytterligare påföljande insektsproblem inom skogsbruket.

Den extremt varma och torra sommaren 2018 resulterade i många torkstressade granar som gynnade granbarkborren. Många försvagade granar ledde till en ovanligt hög förökningsframgång även i stående träd. Granbarkborrepopulationerna som redan innan var relativt höga ökade snabbt och har under senare år orsakat omfattande skador på gran i Götaland och Svealand.

Inom projektet Nationell Riktad Skogsskadeinventering har därför SLU, på uppdrag av Skogsstyrelsen, under hösten 2020 genomfört en inventering av granbarkborreskador i Götaland och Svealand.

Resultaten från inventeringen visar på omfattande angrepp och en total volym av knappt 8 milj m3sk gran som under 2020 var angripen av granbarkborre.

Läs mer om Granbarkborre...


Kontaktinformation

Sören Wulff, Analytiker
Riksskogstaxeringen, SLU
soren.wulff@slu.se,
090-786 8352, 070-6761736

Sidansvarig: Jonas.Fridman@slu.se