Om institutionen

Senast ändrad: 22 augusti 2019

Skoglig resurshushållning är med drygt 100 anställda en av SLU:s största institutioner. Vi bedriver grundutbildning inom SLU:s Jägmästarprogram samt erbjuder forskarutbildningskurser tillika forskning inom våra ämnesområden. Den fortlöpande miljöanalysen vid institutionen är av betydande omfattning och utgör en väsentlig del av SLU:s verksamhet inom verksamhetsgrenen.


 

Foto: P-O Bäckströms sal.

Vår vision

Vi leder kunskapsuppbyggnaden och utvecklingen av effektiva processer för ett hållbart nyttjande av naturresurserna, är en naturlig samarbetspartner för skogssektorn och en kreativ och inspirerande arbetsplats.


Övriga ansvarsområden

Institutionen har huvudansvar för programmet Skogliga hållbarhetsanalyser, SHa, som tillhandahåller och utvecklar programvaror för kort- och långsiktiga analyser av t.ex. virkesproduktion, naturvård, rekreation och kollagring. I institutionens verksamhet ingår att bistå med statistiskkonsultation samt stöd när det gäller användningen av GIS. 

Mål och strategidokument

För mer information om verksamheten vid institutionen läs vårt mål och strategidokument.

Mål och strategier 2013-2015 

Mål och strategier 2009-2012 

Miljöcertifiering

Institutionen har lång tradition av miljöledningsarbete och 2004 fick vi vårt certifikat. Numera ingår all verksamhet vid SLU i ISO 14001 och verksamheten i Umeå har ett gemensamt certifikat.

Läs mer om miljöcertifiering vid SRH


Kontaktinformation

Hans Petersson, forskare
Institutionen för skoglig resurshushållning, Avdelningen för skoglig resursanalys, SLU
hans.petersson@slu.se, 090-786 85 01

Sidansvarig: emma.sandstrom@slu.se