Sveriges lantbruksuniversitet

Enemmän metsästä

– Asiakaslähtöisiä palveluita metsänomistajien päätöksentekoon

Hankkeen tarkoituksena on kehittää metsätalouden arvoketjua lisäämällä ymmärrystä metsänomistajan päätöksenteosta ja parantamalla tiedonkulkua eri toimijoiden, metsänomistajien, neuvojien ja pk-yritysten välillä.
 

Tämä toteutetaan:

1) kehittämällä ja soveltamalla palvelukonseptia 

2) tarjoamalla uutta tietoa ja taitoja, miten kehitetään liiketoimintaa ja asiakassuhteita

3) huomioimalla sukupuolten väliset erot sekä metsänomistajina että -yrittäjinä ja luoda tälle kohderyhmälle sopivia palveluita. 

Hanke edistää innovaatioita sekä kilpailukykyä, mikä on tärkeää metsävarojen tehokkaalle ja kestävälle hyödyntämiselle.

Hankekumppani

Hankerahoitusta

Intrerreg-BA-FI-RGB.jpg
Publicerad: 08 oktober 2018 - Sidansvarig: elias.andersson@slu.se