Drönare

Senast ändrad: 20 december 2021
Flygande drönare med skog i bakgrunden

Avståndet mellan skogsägare och deras fastigheter ökar. Ny teknik kan hjälpa till att överbrygga detta och utgöra att viktigt beslutsstöd. Drönare har därför potentialen att bland annat kommunicera och följa upp olika skogliga åtgärder och därigenom föra skogsägaren närmre sin skog och de tjänster som beställs.

-

Pilotrapport

Läs mer om piloten och dess resultat.

Svensk sammanfattning

Läs sammanfattningen

Engelsk sammanfattning

English summary


Kontaktinformation