Sveriges lantbruksuniversitet

Rikare skog

- Diversifiering genom Inkludering och Specialisering (DIS)

Projektet ska utveckla värdeskapandet i den skogliga värdekedjan genom aktivt medskapande av ny kunskap i aktörsnätverk bestående av skogsägare, rådgivare och tjänsteföretag.

Projektet ska bidra till ökad konkurrenskraft och innovationsförmåga vilket är avgörande för ett resurseffektivt och hållbart nyttjande av skogsresursen i regionen.

Projektet pågår mellan augusti 2018 till juli 2021.

Kalender

2020-10-08 
 09.00-10.00 

Webbseminarium: Hur kan man bättre förstå skogsägaren och utveckla tjänster? (finska)
Mer information och registrering

2020-11-03
12.00-15.00

Seminarium/Workshop:Developing Kvarken’s non-wood forest product sector - examples from Finland and Sweden Mer information och registrering
Följ projektet på Facebook
Loading…