Sveriges lantbruksuniversitet

Rikare skog

- Diversifiering genom Inkludering och Specialisering (DIS)

Projektet ska utveckla värdeskapandet i den skogliga värdekedjan genom aktivt medskapande av ny kunskap i aktörsnätverk bestående av skogsägare, rådgivare och tjänsteföretag.

log1000.png

Projektet ska bidra till ökad konkurrenskraft och innovationsförmåga vilket är avgörande för ett resurseffektivt och hållbart nyttjande av skogsresursen i regionen.

Projektet pågår mellan augusti 2018 till juli 2021.

Följ projektet på Facebook
Loading…