Sveriges lantbruksuniversitet

Rikare skog

- Diversifiering genom Inkludering och Specialisering (DIS)

Projektet ska utveckla värdeskapandet i den skogliga värdekedjan genom aktivt medskapande av ny kunskap i aktörsnätverk bestående av skogsägare, rådgivare och tjänsteföretag.

Två händer som skakar om varandra i ett grönt kugghjul. Bild.

Projektet ska bidra till ökad konkurrenskraft och innovationsförmåga vilket är avgörande för ett resurseffektivt och hållbart nyttjande av skogsresursen i regionen. Utöver Botnia Atlantica-programmet så finnansierars projektet även av Region Västerbotten, Västernorrland och Österbotten.

Projektet pågår mellan augusti 2018 till december 2021.

Kalender

2020-10-08 
 09.00-10.00 

Webbseminarium: Hur kan man bättre förstå skogsägaren och utveckla tjänster? (finska)
Mer information och registrering

2020-11-03
12.00-15.00

Seminarium/Workshop:Developing Kvarken’s non-wood forest product sector - examples from Finland and Sweden Mer information och registrering

Projektet genomförs med stöd av:

Följ projektet på Facebook
Region Västerbotten logotyp
Region Västernorrland logotyp
Kommunförbundet Österbotten logotyp
Publicerad: 04 december 2020 - Sidansvarig: elias.andersson@slu.se
Loading…