Mentorskap

Senast ändrad: 07 september 2021
Trädstam med ledmarkeringar

Låg skoglig kunskap utgör en utmaning för skogsägares beslutsfattande och tjänsteanvändning. Mentorskap utgör ett möjligt, personligt och relationellt sätt att utveckla denna kunskap och stärka upp beslutsfattande.

Syftet med denna pilot är att undersöka hur mentorskap skulle kunna bidra till att utveckla både skoglig kunsskap, beslutsfattande och den skogliga tjänstemarkanden generellt. Sju nyblivna eller oerfarna skogsägare deltog i piloten tillsammans med sex erfarna skogsägare (mentorer) från den lokala skogsägar-föreningen (Etelä-Pohjanmaan Mettälliset ry.). Resultaten visar att deltagarna ansåg att det var utvecklande att diskutera med mentorerna samt att de såg ett intresse av och nytta med att fortsätta kontakterna för sitt skogsägarskap.