Naturvärdesanpassad skötsel

Senast ändrad: 09 november 2021
Skog

Efterfrågan av att skydda och utveckla olika typer av naturvärden i skogen ökar. Detta kräver både bredare och djupare kunskap baserat på effektiva skötselstrategier både sett till genomförandet men även relaterat till tjänsteutveckling.

Syftet med denna pilot är att förbättra kompetensen kring naturvärdesanpassad skötsel hos entreprenörer och andra operatörer som planerar och tillhandahåller skogstjänster. Detta för att möjliggöra bättre anpassade tjänster och en ökad konkurrenskraft bland dessa förtag.