Studiecirkel

Senast ändrad: 02 december 2021
Personer sitter vid bord och arbetar

Traditionell kunskapsspridning och utbildningsinsatser har visat sig mindre effektiva i relation för skogsägare som inte har en direkt relation till skogsbruket. Här kan sociala interaktionen med andra skogsägare bidra till lärandet. Studiecirklar med fysiska träffar kan fungera som plattform för att utveckla kunskap bland nya skogsägare.

Sammanfattande rapport

Om de två studiecirkel-koncepten på engelska