Skogsägares beslutsfattande (WP1)

Senast ändrad: 31 januari 2023

Här kan du läsa mer kring projektets första del (WP1) och de resultat som kommit fram genom bland annat workshoppar och genomgång av tidigare forskning. Läs sammanfattningen i sin helhet på engelska eller en svenska sammanfattning i något kortare format.


Kontaktinformation