Samnordisk skogsforskning

Senast ändrad: 05 december 2017

Nordiskt nätverk för tillgängliggörande och harmonisering av långa nationella skogliga dataserier.

Redan runt 1920 startade nationell skogsinventering i Norge, Finland och Sverige. Dessa inventeringar pågår fortfarande och har resulterat i unikt långa tidserier för centrala skogliga variabler. Digitalisering och analys av äldre nationella skogsinventeringar i Norge, Finland och Sverige kommer att kunna påskyndas genom ett tätare nordiskt samarbete. På lång sikt är målet harmoniserade skattningar på nordisk nivå för de senaste 80 åren. Vi vill också verka för en framtida nordisk forskningsinfrastruktur baserad på nationella skogliga data från 1920 till idag.

Nätverket finansieras av SNS (Sam Nordisk Skogsforskning) 

Nordisk workshop mars 2009 i Umeå

Nordisk workshop mars 2012 i Ås, Norge

Nordisk workshop oct 2017 i Helsingfors, Finland

 

Nationell skogsinventering i Norge

Nationell skogsinventering i Finland


Kontaktinformation