Nordisk workshop i Umeå mars 2009

Senast ändrad: 05 december 2017

Deltagare från Finland, Norge och Sverige samlades under tre dagar i Umeå för att utbyta erfarenheter och idéer kring inmatning, analys och harmonisering av långa tidsserier från nationella skogsinventeringar.

Tord Snäll från Artdatabanken vid SLU och Håkan Grudd från Stockholms universitet presenterade hur de planerar att använda äldre information från Riksskogstaxeringen i sin forskning.

För mer information ladda ner programmet


Kontaktinformation