Ökad ekologisk odling av trindsäd: en flerskalig studie av möjligheterna att producera soja och lupin i Sverige

Senast ändrad: 23 februari 2024

Detta projekt syftar till att bedöma den biofysiska och socioekonomiska produktionspotentialen för sojabönor och lupiner i Sverige, samt utveckling och testning av ekonomiskt och miljömässigt hållbara odlingsstrategier för dessa grödor.

Projektledare: Alexander Menegat

Finansiär: Formas

Projektets webbsida

Relaterade sidor: