Bikupor för studier av honungsbin

Senast ändrad: 14 september 2023
Tre bikupor med bin som kryper in. Foto.

På SITES Röbäcksdalen finns möjligheter att studera det nordiska biet.

Våra bin är den del av infrastrukturen SITES (Swedish infrastructure for ecosystem science) och finns som en resurs för nationella och internationella forskare som är intresserade av honungsbin. Det finns möjlighet till studier av enskilda bin eller hela bisamhällen och vi kan utföra provtagningar av såväl bin, pollen, nedfall, vax och honung. Vi kan även utföra olika skötselrelaterade studier.

På Röbäcksdalen har vi idag tre bisamhällen tillgängliga för studier. Målet är att utöka till fem bisamhällen till våren 2022. Vi har underarten Nordiskt bi (Apis mellifera mellifera) i våra kupor. Det nordiska biet är både större och hårigare än andra bin, dess färg är mörkt brun som går över till svart i smala band över kroppen. Nordiska biet är en gammal bi-art som idag återfinns i begränsad omfattning runt om i världen.

Några av de vanligaste vilda dragväxterna för våra bin är sälg, hallon, vitklöver och lingon. Utöver dessa kan det finnas olika odlade grödor (t.ex. raps och rybs) som varierar från år till år beroende på vilka fältförsök som genomförs på stationen.

Honungen från bina tas omhand på plats. Under vintern 20/21 kommer små burkar med honung att finnas som profilprodukt på SLU. Burkarna är speciellt framställda som en gåva som är lätt att ta med sig om man reser.


SITES föreståndare

Malin Barrlund, försökstekniker
Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU
malin.barrlund@slu.se, 076-833 77 67