Grovlaboratorium

Senast ändrad: 14 september 2023
Ett rum med ett stålbord i mitten. Foto.

Grovlabbet för provpreparering och -hantering finns på Röbäcksdalens fältstation. Det omfattar provrum, torkskåp och ett kvarnrum.

I fältstationens lokaler på Röbäcksdalen finns ett större labb för behandling av växt- och jordprover. Labbet har flera bord för provhantering, botanisk analys etc., en våtanläggning för exempelvis tvätt av rötter, samt flera stora torkskåp. Det finns ett kylrum (+5 grader C) för korttidsförvaring av prover samt ett frysrum (-20 grader C).

I anslutning till labbet finns ett välutrustat kvarnrum med möjlighet att mala i många olika partikelstorlekar. För beredning av mindre prover finns en kulkvarn och en Cyclo Tech cyklonkvarn. Det finns även speciell malningsutrustning för prover som ska analyseras för metaller.

Både grovlabbet och kvarnrummet är en del av SITES och möjligt för alla forskare att använda. Kontakta labbansvarig för mer information och bokning av utrymme.


Ansvarig grovlaboratorium