Filmer från/om vår forskning

Senast ändrad: 14 september 2023

Botnia näring i Kretslopp

Två korta filmer har tagit fram inom projektet.

Den första beskriver Stormossen i Finland som är projektägare. Den berättar om projektet med fokus på arbetet i Finland och om det gränsöverskridande arbetet.

Botnia Näring i Finland

Den andra filmen visar demonstrationsodlingen på Röbäcksdalen sommaren 2021.

Botnia Näring demonstrationsodling

Vallscanner- Using cheap drones for scouting leys

En kort film om hur drönare kan användas som hjälpmedel vid bedömning av vallar. För mer information se under pågående forskningsprojekt.

Drönarflygning över vallar  Se filmen här!

Remote sensing for nordic agriculture

Julien Morel berättar om fjärranalys vid Öjeby fältdagar 2020-08-27. Hur det kan användas och några pågående projekt. Filmen finns enbart på engelska.

 

Här visas ett par repotage som varit med i SVTs lokala nyhetssändningar

Betessläpp på Röbäcksdalen 2020

Gräsets påverkan på ostens smak och mognad 2020

 

 

 


Kontaktinformation