Hoppa till huvudinnehåll

Ekoparkers betydelse för biologisk mångfald

Kan ett miljöanpassat skogsbruk tillsammans med satsningar på restaureringsåtgärder i multifunktionella landskap främja skogslevande organismer som fåglar, vedlevande insekter och svampar? Det vill forskare från SLU ta reda på i ett storskaligt projekt i samarbete med Sveaskog.

Skogslandskap. Foto.

Forskare studerar ekoparkers effekter

Sveaskogs ekoparker är skogslandskap med höga naturvärden. I ekoparkerna kombineras skogsbruk med naturvårdsåtgärder. Här kan du läsa mer om ekoparkerna och hur samarbetet med SLU:s forskare tog sin början.

Ekoparkerna där vi forskar

Här hittar du en karta över ekoparkerna där SLU bedriver forskning.

Följ oss på Facebook!
Person böjd över en stock i skogen

Forskning inom restaureringsekologi

På vilket sätt kan olika naturvårdande insatser påverka arter, eller den miljö som arterna lever i? Vid SLU Vilt, fisk och miljö forskar vi för att ta fram kunskap om detta. Forskningen gör vi ofta i samarbete med de som utför dessa insatser både i Sverige och på flera håll runt om i världen.

Publicerad: 20 september 2022 - Sidansvarig: susanna.bergstrom@slu.se

Kontakter vid institutionen för vilt, fisk och miljö

Prefekt: Anders Alanärä 090-786 8215, 070-665 76 13
Stf prefekt: Anne-Maarit Hekkala 090-786 83 70, 072-242 97 13
Kommunikatörer: Susanna Bergström 090-786 8299, Ulla Ahlgren 090-786 8281

Postadress: Institutionen för vilt fisk och miljö, SLU, 901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd, 907 36 Umeå
Fakturaadress: SLU Fakturamottagning, Box 7090, 750 07  Uppsala

Loading…