Hoppa till huvudinnehåll

Månadens hjortmat

På den här sidan visar vi våra svenska hjortdjurs dieter, månad för månad, så du kan följa hur de förändras över året. Det handlar om älg, rådjur, kronvilt och dovvilt.

Vi började i maj och presenterar en ny dietprofil i början av varje månad tills hela årscykeln är klar.

Karta med Nordmaling och Öster Malma markerade.

Så har vi gjort

Genom att samla spillning från älg, rådjur, kronvilt och dovvilt och analysera dess innehåll kan vi se vilken hjortart spillningen kommer från och vilka växter djuret ätit.

De data vi presenterar har samlats in i projektet ”Beyond Moose – inte bara älg”, mellan 2015 och 2017 i två studieområden. Det ena är kring Nordmaling i Västerbotten, och det andra är kring Öster Malma i Södermanland.

Läs mer om projektet här:

Publicerad: 03 juni 2021 - Sidansvarig: susanna.bergstrom@slu.se

Kontakter vid institutionen för vilt, fisk och miljö

Prefekt: Anders Alanärä 090-786 8215
Stf prefekt:  Frauke Ecke 090-786 8642
Kommunikatör: Susanna Bergström 090-786 8299

Postadress: Institutionen för vilt fisk och miljö, SLU, 901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd, 907 36 Umeå
Fakturaadress: SLU Fakturamottagning, Box 7090, 750 07  Uppsala

Loading…