Områden

Senast ändrad: 08 april 2019

Idag har vi ett flertal referensområden där vi jobbar med GPS/GSM märkta älgar. Våra områden sträcker sig från breddgrad 67 i Norrbottens län ner till breddgrad 56 i Kalmar län.

Norra Sverige (Västerbotten och Norrbotten) har en lång tradition av älgforskning och vintern 2003 började vi med datainsamlingen av GPS-positioner. Under vintern 2009 märkte vi de första GPS-märkta älgarna i Kronobergs och Södermans län. Under vintern 2010 och 2012 märktes älgar också i Kalmar län. Sedan dess följer vi älgarnas rörelse, livsmiljöanvändning, och reproduktion. Märkningar i norra och södra Sverige ger oss möjlighet att titta på frågeställningar som är specifika för det enskilda området eller regionen, såväl som att jämföra älgarnas beteende mellan norra och södra Sverige. Särskilt spännande är jämförelser mellan norr och söder och hur älgar anpassar sig till klimatet och dess förändringar. Populationer i norr ger också möjligheten att titta på interaktioner mellan olika populationer. Några projekt har avslutas, många löper på sedan starten. Mer information om de olika projekten hittar du under länkarna med namnen på de olika referensområdena. Älgarnas rörelse kan följas i nära realtid om du klickar på länken som leder dig till webbplatsen för respektive område. Där kan du titta på enskilda älgar, såväl som på fördelningen av alla GPS-märkta älgar i detta område.

Karta som visar referensområden.

Norrbottens län (65 ° - 67° N)

Under 2005-2007 pågick ett älgmärkningsprojekt i området kring Arjeplog. Under vintern 2008 utfördes märkningar av 50 älgar i två specifika områden, Överkalix och nära fjällen vid Nikkaluokta (breddgrad 67). Även här handlar frågeställningarna mycket om hur älgarna vandrar i förhållande till olika säsonger och förhållande till sin omgivning. I början av 2010 tog vi av sändaren för älgar som märktes kring Överkalix. I samma omgång utökade vi vår forskningsinsats i Nikkaluokta trakten som pågår sen dess. Under vintern 2013 gjordes en stor märkningsinsats där totalt 90 älgar märktes i tre olika referensområden (vid Arvidsjaur, Niemisel och Ängesån) för att få bättre underlag hur vandringsbeteende i dessa älgpopulationer ser ut. Under vinter 2014 märktes ytterligare 22 älgar i Norrbotten i Tjåmotis området. Två år senare under vintern 2016 togs halsbanden av i alla dessa fyra referensområden och flyttas till fyra nya områden i Norrbotten (Haparanda-Kalix, Junosuando, Linaälven, Svappavaara). Projekten är planerat att löper till 2019. Därmed har vid slutet av 2017 märkts totalt 343 olika älgar med GPS-halsband i Norrbotten.

Västerbottens län, Sverige/Norge (63° - 65° N)

Älgmärkning med GPS började under vintern 2003 där de första 25 älgkor med GPS-halsband i Västerbotten.  Årligen flyttades halsbanden mellan individer i områden kring Åsele (2003/2004), Nordmaling (2004/2005), Hällnäs (2005/2006) och Malå (2006/2007). Tyngdpunkten på studien i Västerbotten låg på hemområden, vandringar och egenskaper runt kalvningen. I november/december 2004 startades ett märkningsprojekt inom programmet "Älg i MittSkandia" som var ett samarbete mellan Sverige och Norge. Projektet avslutades officiellt i 2007. I det här projektet märktes älgar i tre områden kring svensk/norska gränsen; Krutfjell, Krokstrand och Skalmodal. Märkningar i det här projektet skiljde sig åt från märkningar i alla andra våra märkningsprojekt eftersom här märktes älgarna i sina sommarområden (det vill säga i fjällen)! En anledning för detta var behovet att studera andelen av älgar som under vintern vandrade till norska och svenska skogslandet. Data av dessa älgar samanalyserades med data från andra områden och fokus låg på att skaffa kunskap om vandringar, hemområden och habitatval.

I februari 2017 märktes 27 älgkor i Nordmaling trakten. Märkningen ingår i forskningsprogrammet BEYOND MOOSE och ska hjälpa till att öka vår förståelse hur djuren rör sig i landskapet och utnyttjar sina livsmiljöer i flerartssystem. Området i Nordmaling valdes för att här finns inte bara älg utan också rådjur, dov- och kronhjort. Nordmaling är det endaste området så lång norrut som har alla dessa fyra arter. Delaktigt i detta märkningsprojekt är också veterinärerna Jon Arnemo och Alina Evans som forskar om älgens ekofysiologi. För dessa studier bär älgarna inte bara en GPS-sändare utan har också en lite sensor i magen och under huden som mäter kroppstemperatur och hjärtslag.

Kronoberg, Växjö (57° N, 14° E)

Svensk älgforskning har varit mycket koncentrerat till norra delen av landet, men med 2009 startade första GPS-märkningar av älg i södra Sverige. I februari 2009 märktes 25 älgar i området kring Växjö, flera GPS-märkta älgar har kommit till under senare åren, dels för att ersätta förluster under tidigare åren, dels för att utöka forskningsinsatsen. Området är mycket spännande inte bara med hänsyn tagit till älg och skogsbruks frågor efter stormarna i 2005 och 2007, utan också för att de olika klövviltarterna förekommer i samma trakter samt för frågor kring vilt och trafik. Vid slutet av 2017 har totalt märkts 65 vuxna älgar (49 kor, 16 tjurar) i området och vi har kunnat dokumentera 255 årskalvar och deras överlevnad.

Sörmland, Öster Malma (58° N, 17° E)

Svensk älgforskning har varit mycket koncentrerat till norra delen av landet, men med 2009 startade första GPS-märkningar av älg i södra Sverige. I februari 2009 märktes 25 älgar i området kring Öster Malma, , flera GPS-märkta älgar har kommit till under senare åren, dels för att ersätta förluster under tidigare åren, dels för att utöka forskningsinsatsen. Området är mycket spännande inte bara med hänsyn på älg och skogsbruk, utan också för att olika de olika klövdjurarterna förekommer i samma trakter samt för vilt och trafikfrågor. Vid början av 2016 har totalt märkts 75 vuxna älgar (57 kor, 18 tjurar) märkts i området och i slutet av 2017 har vi kunnat dokumentera 124 årskalvar och deras överlevnad.

Kalmar län, Misterhult (57° N, 16° E)

Svensk älgforskning har varit mycket koncentrerat till norra delen av landet, men med 2009 startade första GPS-märkningar av älg i södra Sverige. Förutom märkning i Kronoberg län och Sörmland, märkte vi i januari 2010 26 älgar i området kring Misterhult. Området är mycket lämpligt för att studera samspelet älg-skogsbruk och spännande för att flera olika klövdjurarter förekommer i samma område. Dessutom går E22 rakt genom området så att frågan vilt och trafik också kan studeras givet resurser. Projektet avslutades 2012.

Kalmar län, Öland (56° N, 16° E)

I februari 2012 märktes 25 älgar på Öland. Området är mycket intressant för att årskalvars sommaröverlevnad på Öland rapporteras att vara låg. För att studera det närmare gör vi en särskilt forskningsinsats i detta referensområde med att märka en del av årskalvar för att noga kunna följa deras överlevnad. För att kunna jämföra årskalvarnas sommaröverlevnad på Öland med andra älgstammar i södra Sverige, märktes också en del av årskalvar i referensområdet kring Växjö och på Öster Malma. Vid slutet av 2017 har totalt märkts 37 vuxna älgar (30 kor, 7 tjurar) på Öland och vi har kunnat dokumentera 106 årskalvar och deras överlevnad.

Sidansvarig: susanna.bergstrom@slu.se