ABS complience tool

Senast ändrad: 20 februari 2024

Här finns ett digitalt ABS complience-verktyg i form av en interaktiv PDF. Materialet ledsagar forskare genom compliance-krav enligt EU ABS-förordningen och berättar om ABS Clearing-House samt ger handfasta råd utifrån projektets erfarenheter.

Inom ramen för projektet SIKTA ABS har ett digitalt ABS complience-verktyg utvecklats för att ledsaga svenska forskare som arbetar med genetiska resurser och traditionell kunskap som rör genetiska resurser för att avgöra vilka insatser som måste vidtas.

Materialet bör ses som en vägledning och ska inte ses som legalt bindande utan bör bekräftas med hjälp av andra källor. Verktyget har utvecklats av SLU Centrum för biologisk mångfald inom ramen för projektet med finansiering från Naturvårdsverket.

Länk till ABS complience verktyg


Kontaktinformation