Publikationer

Senast ändrad: 25 oktober 2017

Artiklar, rapporter och böcker publicerade inom BioHeritage

Dahlström A. Can present Romanian agriculture be used as a guide to the Swedish agricultural history? Accepted for publication in Studia Universitatis Babes-Bolyiai: Ambientum

Emanuelsson, U. (in print). Europas kulturlandskap. Hur människan format europas natur. 380 pp. Formas förlag.

Hasund K. P. & Helldin J-O. 2007. Valuable agricultural landscapes - the importance of Romania and Scandinavia for Europe . Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift 2007:5.

Helldin J-O & Lennartsson T. 2007. Agricultural landscapes in East Europe as reference areas for Swedish land management. Pp 367-370 in: Surd V. & Zotic V. (eds). Rural space and local development. Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca, Romania.

Helldin, J-O 2008. Bioenergi, naturvård och traditioner kan vi skapa ett multifunktionellt brukande? I: Ny energi i gamla landskap, rapport från nordisk konferens om mötet mellan förnyelsebar energi, landskap och konst, 4-6 september 2008, Riksantikvarieämbetet.

Helldin, J-O 2008. Storskalig hamling av lövskog en potentiell bioenergiresurs. Biodiverse 1/08, s. 8-9.

Lennartsson, T. Biologisk mångfald och traditionell markanvändning. Att läsa och förstå landskap i Sverige och Rumänien. Kurskompendium för Rumänienkursen 2008

Övriga publikationer relaterade till samma ämne

Dahlström A. Hallgren K. 2008. K ontinuitet eller förändring? Svenska naturbetesmarkers och slåtterängars historiska markanvändning kring 1850. Publiceras i rapport från Jordbruksverket under 2008

Dahlström, A. 2006. Betesmarker, djurantal och betestryck 1620-1850. Naturvårdsaspekter på historisk beteshävd i Syd- och Mellansverige. CBMs skriftserie nr 13. Centrum för biologisk mångfald. Uppsala, 333 s. Doctoral Thesis

Dahlström, A. 2008. Grazing dynamics at different spatial and temporal scales: Examples from the Swedish historical record AD 1620-1850. Vegetation history and Archaeobotany 17, 563-572 (DOI 10.1007/s00334-006-0087-1)

Dahlström, A. 2008. Historical grazing pressure in south-central Sweden , 1620-1850. In: Hopkins , A., Gustafsson, T., Bertilsson, J., Dalin, G., Nilsdotter-Linde, N. & Spörndly, E. Biodiversity and animal feed: Future challenges for grassland production. Grassland Science in Europe 13, 904-906

Dahlström, A., Cousins, S.A.O. & Eriksson, O. 2006. The history (1620-2003) of land use, people and livestock, and the relationship to present plant species diversity in a rural landscape in Sweden . Environment and History 12,191-212

Dahlström, A.., Lennartsson, T., Wissman, J. & Frycklund, I. 2008. Biodiversity and traditional land use in south-central Sweden : the significance of timing of management. Environment and history 14:385-403.

Gustavsson E, Lennartsson T & Emanuelsson M. 2008. Eighteen century land use - a path to future conservation of grassland plant diversity. In: Hopkins, A., Gustafsson, T., Bertilsson, J., Dalin, G., Nilsdotter-Linde, N., Spörndly, E. (eds.) Biodiversity and animal feed - Future challenges for grassland production . Proc. of the 22 nd General meeting of the European Grassland Federation, Uppsala , Sweden 9-12 June 2008. SLU, Uppsala .

Gustavsson, E., Lennartsson, T. & Emanuelsson, M. 2006 Land-use more than 200 years ago explains current grassland plant diversity in a Swedish agricultural landscape.Biological Conservation 138:47-59 .

Lennartsson T. & Helldin J-O 2007. Agricultural landscapes in Eastern Europe as reference areas for Swedish land management. Pages 26-30 in: Hasund K. P. & Helldin J-O (eds). Valuable agricultural landscapes - the importance of Romania and Scandinavia for Europe . Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift 2007:5.

Wissman J, Lennartsson T & Berg Å. 2008. Is the grass always greener on the other side of the fence? Primula veris L. as an example of plant survival at different management intensities. In: Hopkins, A., Gustafsson, T., Bertilsson, J., Dalin, G., Nilsdotter-Linde, N., Spörndly, E. (eds.) Biodiversity and animal feed - Future challenges for grassland production . Proc. of the 22 nd General meeting of the European Grassland Federation, Uppsala , Sweden 9-12 June 2008. SLU, Uppsala .

Wissman J. 2006. Grazing regimes and plant reproduction in semi-natural grasslands. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Doctoral thesis nr 2006:40.

 


Kontaktinformation